Płatności
Copyright 2007-2013 www.mirin.pl All rights reserved
Strony WWW Radom Strony Internetowe Mirin
Wycena kampanii Częste pytania Logowanie

Opłata startowa - jak sama nazwa mówi to opłata pobierana przy podpisaniu umowy dotyczącej kampanii reklamowej. Jest to opłata za przygotowanie i realizację projektu bądź projektów reklamowych związanych z promocją Państwa witryny. Niejednokrotnie przygotowanie pozycjonowania czy innnej kreacji reklamowej to koszt kilkuset złotych, który tak naprawdę pokrywamy my, a Państwo ponoszą minimalną część tych nakładów w postaci właśnie opłaty startowej.


Pozycjonowanie strony internetowej - szereg działań mających na celu wypromowanie serwisu internetowego na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwarki internetowej google.pl dla wybranych wyrażeń kluczowych.


Wyszukiwarka internetowa - program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom Internetu znalezienie informacji w sieci. W rozumieniu przedmiotowej umowy jest to wyszukiwarka internetowa google.pl znajdująca się pod adresem www.google.pl z włączoną opcją "szukaj na stronach kategorii: Polska".


Serwis Internetowy Klienta - jest to serwis Internetowy Klienta, do którego kieruje domena i wszystkie inne domeny kierujące do tego serwisu.


Domena - z technicznego punktu widzenia domena Internetowa jest łatwym do zapamiętania, alfanumerycznym tłumaczeniem adresu IP identyfikującego każdy komputer podłączony do Internetu. Z prawnego punktu widzenia, domena Internetowa to znak o określonej wartości majątkowej wynikającej z jego funkcji odróżniającej oraz faktycznej wyłączności w zakresie jego użytkowania. Dla użytkownika Internetu jest to narzędzie wskazujące położenie określonej strony www w sieci Internet i w ten najbardziej domyślny sposób traktowana będzie definicja domeny w dalszej części niniejszej umowy.


Serwer - najprościej mówiąc to specjalnie skonfigurowany komputer do obsługi  usług internetowych podłączony cały czas do internetu.


Wyrażenie kluczowe, słowo kluczowe, fraza kluczowa - to subiektywnie wybrany przez strony lub stronę niniejszej umowy ciąg znaków alfanumerycznych, słowo lub zestawienie dwóch lub więcej słów lub słów i znaków alfanumerycznych, które ze względu na swoje znaczenie lub treść jest charakterystyczne dla przedmiotu działalności Zleceniodawcy.


Link - element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się między różnymi serwisami www bądź różnymi miejscami na tym samym serwisie www.


Serwis bliźniaczy - jest to dodatkowy serwis będący w dyspozycji Klienta, o identycznej lub bardzo podobnej zawartości graficznej i tekstowej jak serwis Internetowy Klienta. W świetle niniejszej umowy posiadanie przez Klienta serwisu lub serwisów bliźniaczych może mieć bardzo negatywne skutki z punktu widzenia pozycjonowania bowiem, zarówno serwis Internetowy, jak i serwis lub serwisy do niego bliźniacze mogą być potraktowane przez niektóre wyszukiwarki Internetowe, w tym w szczególności przez Google, jako tzw. zduplikowane treści, co może spowodować usunięcie serwisu Internetowego klienta z bazy danych wyszukiwarek Internetowych, co w oczywisty sposób całkowicie uniemożliwi jego dalsze pozycjonowanie.


Automatyczne przekierowanie - jest to taka konfiguracja serwisu Internetowego Klienta, której efektem jest automatyczne przeniesienie odwiedzającego (przekierowanie) do innego serwisu Internetowego. Automatyczne przekierowanie oznacza, iż odwiedzający serwis Internetowy Klienta nie ma żadnego wpływu na przeniesienie go do innego serwisu Internetowego, samo przeniesienie nie następuje na skutek jego świadomego wyboru poprzez kliknięcie w wybrane miejsce tego serwisu (np. poprzez kliknięcie w link, fotografię,  itp.).

Podstawowe terminy